Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №146" Харківської міської ради

 

Нормативно-правова база

Закон України "Про благодійництво та благодійні організації"

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. N 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потребїх фінансування» Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 «Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків» Наказ МОН, Мінекономіки,Мінфін від 23.07.2010 №736/902/758 "Про з атвердження порядків надання платних послуг державними та ко мунальними навчальними закладами" Наказ Головного управління освіти і науки Черкаської ОДА від 17.01.2011 №19 "Про використання благодійних внесків"

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних внесків"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В Авід 4 серпня 2000 р. N 1222 Київ Про затвердження Порядку отримання благодійних(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування { Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 } { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 } { Додатково див. Указ Президента N 287/2009 ( 287/2009 ) від 30.04.2009 } { Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від 28.10.2009 } { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 245 ( 245-2010-п ) від 17.02.2010 } Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:{ Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМN 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 } Затвердити Порядок отримання благодійних (добровільних)внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетнимиустановами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціальногозахисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потребїх фінансування, що додається.{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з ПостановоюКМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 } Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО Інд. 28 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 ПОРЯДОК отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування { Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368( 368-2009-п ) від 14.04.2009 } 1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання таобліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі -благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб - резидентів інерезидентів (далі - благодійники) безпосередньо бюджетнимиустановами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціальногозахисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання (далі -набувачі).{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368( 368-2009-п ) від 14.04.2009 } 2. Благодійні внески можуть надаватися благодійникаминабувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямамивидатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи,послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів невизначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаютьсякерівником установи, закладу - набувачів відповідно допершочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністюустанови, закладу. Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внескиі пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися навиплату заробітної плати працівників установ і закладів освіти,охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки,, спорту тафізичного виховання відповідно до кошторисів зазначених установ ізакладів з дотриманням вимог Закону України "Про благодійництво таблагодійні організації" ( 531/97-ВР ) у разі, коли такий напрямвидатків визначений благодійником. { Абзац другий пункту 2 вредакції Постанови КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 - діюзміни зупинено згідно з Указом Президента N 287/2009 ( 287/2009 )від 30.04.2009; зміну визнано неконституційною, на підставіРішення Конституційного Суду N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від28.10.2009; абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 245( 245-2010-п ) від 17.02.2010 } 3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за наданняустановами і закладами платних послуг за переліками, визначеними вустановленому порядку. 4. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються нарахунок "Суми за дорученням". Облік товарів, робіт і послуг,отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком,визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня1998 р. N 1295 ( 1295-98-п ) "Про затвердження Порядку розподілутоварів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовимрозподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг абовиконаних робіт" (Офіційний вісник України, 1998 р, N 33,ст. 1238, N 46, ст. 1688). Після надходження благодійного внеску набувач вносить змінидо спеціального фонду кошторису за напрямами видатків, щовизначаються відповідно до пункту 2 Порядку, визначеногопостановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. N 17( 17-2000-п ) "Про Порядок складання, розгляду, затвердження таосновні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатківбюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України,2000 р., N 2, ст. 40). 5. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведетьсявідповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності вбюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженому наказомГоловного управління Державного казначейства від 10 грудня 1999 р.N 113 ( z0012-00 ).